top of page
forside_16-9_3.jpg

Velkommen til

ANDERS LASSEN FONDEN

Anders Lassen Fonden er en almennyttig fond, har navn efter en af Danmarks højst dekorerede soldater i allieret tjeneste, Anders Lassen, Military Cross med 2 bars, samt Victoriakorset, der blev tildelt efter hans død natten mellem 8. og 9. april 1945.

anders_lassen_sømanden_5.jpg

STØT FONDEN

Anders Lassen Fonden er en almennyttig fond. For at bevare prædikatet almennyttig fond, skal Anders Lassen Fonden modtage donationer.

HISTORIEN

Anders Frederik Emil Victor Schau Lassen blev født den 22. september 1920 på Høvdingsgård Gods på Sydsjælland. Hans far var godsejer Emil Victor Schau Lassen og mor Suzanne Maria Signe Raben-Levetzau. De fik senere Frants Axel Lassen i 1922 og Bente Lassen i 1931. Det var en familie med stor fædrelandskærlighed, idet Anders Lassens oldefar på faderens side og dennes broder, døde som følge af slaget ved Dybbøl i 1864. To andre af oldefaderens brødre, døde i treårskrigen 1848-1850. Alle oldefaderens brødre døde i denne periode; enten i kamp eller ved tyfus.

LEGATUDDELINGER

bottom of page